Gitta de Groot

Ik ben in 1995 in Nijmegen afgestudeerd als psycholoog in de klinische psychologie en neuro- en revalidatiepsychologie. Sindsdien ben ik werkzaam geweest bij diverse GGZ-instellingen. Sinds begin 2005 ben ik gezondheidszorgpsycholoog en sinds begin 2008 als zodanig werkzaam bij Psychologiepraktijk Neomai.

 

Overzicht van mijn ervarings- en kwaliteitsgebieden:

  • Depressieve klachten
  • Angstklachten en traumabehandeling (door middel van EMDR)
  • Somatische klachten
  • Overspannenheid en Burnout
  • Rouwverwerking
  • Existentiële problematiek
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Relatieproblemen
  • Seksueel misbruik
  • Begeleiding na bij voorbeeld een CVA of een hartinfarct, maar ook na het stellen van de diagnose reuma of kanker.

In de behandelingen zal er gebruik worden gemaakt van een integratieve aanpak, dat wil zeggen al naar gelang de persoon en de klachten zal er uit verschillende stromingen binnen de psychologie een keuze voor behandeling worden gemaakt.

Elke 5 jaar word ik gevisiteerd door onze branche- en beroepsvereniging LVVP en voldoe daarmee aan alle kwaliteitseisen.

 

Mw. Drs. G.J.G.M. de Groot
Gezondheidszorgpsycholoog BIG