Wat is een eerstelijnspsycholoog

De Eerstelijnspsycholoog (ELP) werkt, meestal in nauwe samenwerking met uw huisarts, in de generalistische basis-GGZ (voorheen eerstelijns-gezondheidszorg). Dat betekent, dat u ook zonder verwijzing van de huisarts hulp kunt krijgen van de ELP. Wilt u dat de ziektekostenverzekeraar (een deel van) de kosten betaalt, dan dient u wèl een verwijzing te hebben.

Een ELP staat ingeschreven bij het overheidsregister voor beroepen in de gezondheidszorg (BIG) en bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Behandeling vindt plaats op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de beroepsethiek van het NIP.

* Zie voor meer informatie
www.psynip.nl en/of www.lvvp.info