Rita van der Veen

In 2022 heb ik de master Gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond. Daarna heb ik twee jaar gewerkt in de basis en specialistische GGZ in Nijmegen-Noord. Vanaf 2024 ben ik in opleiding tot GZ psycholoog (PIOG) en werk ik deels bij Neomai en deels bij een praktijk voor zowel Kind & Jeugd als Volwassenen in de regio Nijmegen.
 

In de eerste één of twee gesprekken stellen we samen vast wat de hulpvraag is. Afgestemd op deze hulpvraag werken we meer klachtgericht of meer inzichtgevend. Bij een klachtgerichte hulpvraag werken we meer met oplossingsgerichte methoden en met (cognitief-) gedragstherapeutische methodieken. Wanneer er behoefte bestaat aan meer inzicht werken we meer client centered met elementen uit de psychodynamische en cliëntgerichte psychotherapie.
Desgewenst is begeleiding ook mogelijk in de Engelse of Duitse taal.
 

Ik ben basispsycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (PIOG). Ik ben lid van het NIP.