En hoe?

In het eerste gesprek bekijken we de situatie en werken we samen aan een oplossing. Waardoor komt u er niet op eigen kracht uit? Welke persoonlijke capaciteiten kunnen u helpen? We zullen praktisch, probleemgericht en als u dat wenst in nauw overleg met uw huisarts werken.

Ongeveer 80% van onze cliënten heeft aan 8 tot 10 gesprekken voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Soms kan het zijn dat zelfs een of twee gesprekken al voldoende hulp bieden. De kosten worden in de meeste gevallen door de ziektekostenverzekeraar vergoed (zie voor meer informatie daarover hieronder). Wanneer al tijdens de intake duidelijk wordt dat er meer dan 15 gesprekken nodig zijn, dan vindt er in principe een verwijzing naar een andere hulpverlener of instantie plaats.

Klik hier om u online aan te melden bij de praktijk. NB: wij behandelen alleen personen van 18 jaar en ouder.

 

Kosten

Wanneer u door uw huisarts naar ons verwezen bent, worden de gesprekken door de ziektekostenverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u er rekening mee dat, indien u in dit kalenderjaar nog geen andere zorgkosten hebt gemaakt, eerst het wettelijk verplichte eigen risico aangesproken zal worden (ook in 2023 is dat minimaal € 385,00). Neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar als u meer wilt weten over de vergoedingen. 

Voor 2024 hebben wij contracten met alle verzekeraars, behalve Zorg & Zekerheid.

Wij hebben met één uitzondering ook in 2024 met alle Nederlandse zorgverzekeraars en hun dochterondernemingen een contract gesloten waardoor de vergoeding van de kosten gewaarborgd is (uiteraard met inachtneming van de eventuele aanspraak op het eigen risico). De uitzondering betreft Zorg&Zekerheid, dit contract hebben we geweigerd vanwege hun achterhaalde beperking in behandelsessies/minuten.

Heeft u geen verwijzing van uw huisarts, is er sprake van niet-verzekerde zorg, of wilt u om andere redenen de behandeling zelf betalen? Dan is het tarief per sessie € 115,- (45 minuten) of € 153,- (60 minuten). Neem bij verdere vragen over de kosten van een behandeling s.v.p. contact met ons op.

Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd of waarbij u niet verschijnt worden €76,50 bij u in rekening gebracht (als equivalent van een half uur). Let op: niet nagekomen afspraken vallen niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar en dient dus ten alle tijde zelf te betalen!

 

Verdere informatie over tarieven is elders op onze site vinden: https://www.neomai.nl/tarieven

 

Bij klachten over de behandeling of uw behandelaar kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP:

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/#klachtenregeling